Mily gyönyörü a Nap Teremtőjének keze munkája!...

Neked mennyit ér Jézus?

Nekem többet és Jézus,mint bármi más,Ez a kérdés az ami foglalkoztat a ma estén.Újra és ujra ez cseng a fülemben:Neked mennyit ér Jézus?.30 ezüstpénzt mint Júdásnak?Képes vagy vállalni érte a szenvedést is?Isten azt igérte hogy a szenvedésben is velünk lesz de nem azt hogy megment a szenvedéstől,nyomorúságtól.
Újabb kérdés: Ha választhatnál mit választanál:a legkisebb bűnt vagy a legnagyobb nyomorúságot?Isten a legnagyobb nyomorúságot vállalta értünk,ezt sohase veszitsük el szemünk elől...

Nekem többet ér Jézus,mint ezüst,arany,
Nekem többet ér Ő,mintha sok pénzem van.
Nekem többet ér Jézus,mint szép lakás,
Nekem többet ér kezén a forradás,

Mint uralkodni minden nép felett,
Lenni rettegett király!
Nekem többet ér Jézus mint bármi más,
Amit nyújthat a világ.
...

Halál és közösség...

A tegnap esti ifjúságin hallhattam Isten felhivását.Elsőként a lelki halálról volt szó.A lelki haldoklás nagyon hamar bekövetkezik az ember életében ha nem figyelünk eléggé.
Jelei:

 • Nemtörődömség az emberekkel szemben,körülöttünk élőkkel szemben akik közé helyezett minket Isten.
 • Szolgált készségtelensége,a családban,gyülekezetben,misszióban,világban.
A második téma pedig a közösség volt.
Kérdések:

 • Miért jársz te a gyülekezetbe?
 • Épitessz-e másokat azzal hogy gyülekezetbe jársz?
 • Milyen a közösséged a tagokkal?
 • Van-e olyan barátod/ismerősöd akivel megosztod kisértéseidet?
 • Olyan akivel a bűneidet megosztod?
 • Olyan akivel megosztod terhedet,hiszen a megosztott teher már fél teher?!
 • Olyan akivel tudsz imádkozni?
Még nagyon sok kérdést fel lehetne tenni a közösséggel kapcsolatban de ha ennyit megválaszolunk magunknak már úgy gondolom van min változtassunk...Hát akkor változtassunk!!

Egy vers.

Ma délután amikor a polcomat takaritottam rábukkantam egy versre amit nehéz pillanataimban irtam.Akik közelebb áltak hozzám tudták és vigasztalni próbáltak de amig meg nem beszéltem a dolgokat azzal a Barátommal akinek mindent elmondhatok és minden helyzetre van megoldása addig nem volt változás!
Isteni Biztatás
Kérdeztem és választ kaptam
Nem értettem de elfogadtam
Megtettem azt amire kért,
Bátran nézek a jövő felé.

Bátor leszek mert azt mondta,
Velem lesz minden bajban.
Megmutatja hatalmát
S átsegit a problémán.

Köszönöm neked Istenem,
A velem eltöltött perceket.
Az átvirrasztott éjszakát,
A könnyekkel dús kispárnát.

Mindez által felszabadultam,
A szivem könnyedén lebeg.
Bátran nézek a jövő felé,
Nem félek!-Mert te vagy velem!!

Isten tervezi napjainkat...

Ez a hét elég zsúfolt.Már hétfőtől minden nap van valami program,és még nincs vége.Hétfőn Sarmaságon voltam egy konferencián ahol "A feleség"volt a téma.Igaz milyen érdekes?Még nem állok ott,hogy ezen gondolkozzam de ennek ellenére nagyon tetszett az a délután.Rájöttem hogy soha nincs korán imádkozni a jövőmért (házasságomért).
Kedd este az ifjúságin a Máté 5:14-16,volt felolvasva.Megtanúltam,hogy világosság kell legyek.
 • Nem elég az hogy egyszer kigyúlt egy kicsi szikra az életemben.
 • Először is szükségem van arra hogy Isten fényt hozzon az életembe,aztán táplálni kell a tűzet.
 • Világitani csak addig fogunk amig kapcsolatba vagyunk a fényforrással(Istennel).
 • Az hogy világitunk nem a mi érdemünk.Nem magunkért világitunk.
 • Ha nem világitassz ebben a világban akkor a körülötted élők nem fogják meglátni szennyel teli életüket.
 • Légy a környezeted világossága.
Holnap délután Kémere utazunk egy néhányan Krasznáról is az evangélizációs estére.A Bibliaiskolások vagyunk meghiva hogy szolgáljunk.Kérlek titeket kedves olvasóim hogy imádkozzatok értünk,hogy tudjunk úgy szolgálni hogy ne az emberek tetszését keressük, csak azt mondjuk amit fentről vettünk,és hogy az egész alkalom szolgáljon áldásul a jelenlevők számára...

Öszpontosits a jövődre!

"Ne a régi dolgokat emlegessétek,ne a múltakon tűnődjetek!Mert én újat cselekszem!" (Ézsaiás 43:18-19)
Lásd be,hogy nem Isten az,aki felhozza a múltadat!Az Ő igéje ezt mondja:"Én vagyok az,aki eltörlöm álnokságodat...és vétkeidre többé nem emlékezem."(Ézsaiás 43:25).Ha a Sátán előráncigálja a múltadat,az azért van,mert nincs semmi új,amivel támadni tudna.Mindössze annyit tud tenni,hogy feltámaszt régi emlékeket és átrendez régi képeket,megpróbálva elbátortalanitani tégedet.Ne engedd neki!Ha a holnapra öszpontositasz,az segiteni fog hogy tovább tudj lépni a mától.Isten igéje ezt mondja:"Felejtsd el a korábbi dolgokat,ne időzz a múltnál!Lásd,én újat cselekszem!Most kezd kibontakozni,nem veszed észre?Én utat készitek."Isten utat készit a számodra!
Ahogy a fáraó és Heródes meg akartak ölni minden fiú csecsemőt azért,hogy Mózest és Jézust megkaparintsák,ugyanolyan biztos,hogy a Sátán mindent meg fog tenni azért,hogy megakadályozza életed kiterjedését.A csata mindig a jövőért folyik!Nem számit,hogy milyen a múltad,a jövőért érdemes harcolni,kelj fel tehát és küzdj!
"Hol kezdjem?"-kérdezed.Beszélj Istennel:Kérd,hogy mutasson neked egy szolgálatot,amely abból a nyomorúságból fakadhat,amin te épp most mégy keresztül!Ő gyógyulást tud hozni másoknak azon a fájdalmon keresztül amit te most tapasztalsz.Vizsgáld meg hát azokat a dolgokat,amelyeken most mégy keresztül,majd kérdezd meg Istent,hogy mire készit fel téged.A megtörtek válnak a helyrehozás mestereivé!Kezdj el az "Előtted lévő örömre"nézni (Zsidók 12:2),és képes leszel elviselni a jelen körülményeket!!!!

Ezek a bizonyos gondolatok megváltoztatták az életemet!Most amikor elolvastam megértettem hogy a múltamat le kell zárjam és egy újat kell kezdjek!Újat kezdtem és ezt ajánlom neked is kedves olvasóm akkor ha még mindig a múltban élsz!Az nem visz téged előre,csak visszafele húz!

Karácsony után.

Most ,hogy vége az ünnepnek végigolvastam a jegyzeteimet(Annyit tudni kell rólam,hogy minden prédikációnál jegyzetelek!).Végiggondoltam,hogy ezen ünnep után mi kell változzon bennem és miben kell jobban törekedjek.Ahogy a jegyzeteimet olvastam rájöttem,hogy a legfontosabb,hogy ez ünnep után ne szégyelljem megvallani azt amit Isten végzett az életemben!Az egész ünnep áldás volt a számomra de ami a legjobban megmaradt bennem ennek kapcsán az egy történet.Volt egy házaspár akiknek egyetlen gyerekük született.Azt a gyereket mint szemük fényét nevelték.Mindent megadtak neki.A gyerek mikor felnőtt elutazott otthonról  és tanulmányai folytán haladt felfele a ranglétrán.Hires és gazdag emberek között forgolódott,ám a sok költekezése,pazarlása miatt a szülei pénzére szorult.Az apa egyszer mikor pénzt kellett újból küldjön neki úgy határozott hogy meglátogatja fiát a nagyvárosban.Mikor odaért nem találta otthon ám a szomszédok útbaigazitásával eljutott a fiához aki épp egy összejövetelről igyekezett hazafele.A fiú mikor meglátta apját aki szegénynek,"parasztnak"nézett ki,az apja szólitására azt mondta hogy nem ismeri és megtagadta a saját apját a gazdag és hires barátai előtt....
Mi hogy állunk ezzel?Hányszor tagadtuk meg már a mi mennyei Atyánk nevét?Nem feltétlen kell megtagadjuk.Elég ha nem beszélünk róla és úgymond szégyelljük.Nekem többek között ezt tanitotta Isten ezen az áldott ünnepen.

Elindult a kis csapat.Végre rávettük magunkat és elmentünk az ünnep második napján Ákosra.Bánom hogy nem mentünk el már eddig is!Nagyon szeretek olyan helyre menni ahol látom azt hogy milyen buzgók.Már csak azért is mivel ilyen alkalmak után vágyom rá és imádkozom azért hogy köztünk is legyen meg az a buzgóság amely nekik adatott.A bizonyságtevések szivből jövőek voltak és megállithatatlanok,mivel sorban álltak hogy szolgálhassanak.Ami nekem tetszett nagyon hogy nem csak a férfiak tették ezt hanem az asszonyok is.Nem nagy dolgokat mondtak,csak azt hogy épp a héten mi tortént velük és hogy mit tanultak meg a hét folyamán.Szeretnék én is ilyen buzgó,őszinte és erős lenni,hogy bármikor szükség van rá meg tudjam vallani azt amit Isten végzett és végez bennem.

Túl elfoglalt vagy?

Egyszer a Sátán igy szólt a démonok közgyűlésén ''Amig a keresztyének közel maradnak Istenhez,nincs hatalmunk felettük.Tehát:

 1. Vegyük rá őket,hogy foglalják el magukat lényegtelen dolgokkal.
 2. Kisértsük őket arra,hogy költekezzenek túl és verjék adósságba magukat.
 3. Vegyük rá őket arra,hogy sokat dolgozzanak üres életvitelük fenntartásán.
 4. Vegyük el kedvüket a családdal töltött időtől,mert ha az otthon felbomlik nem lesz menedékük a munka után.
 5. Terheljük túl elméjüket a televizióval és a számitógéppel,hogy ne hallják amikor Isten szól hozzájuk.
 6. Töltsük meg asztalukat és éjjeliszekrényüket újságokkal és magazinokkal,hogy ne maradjon idejük bibliaolvasásra.
 7. Árasszuk el postaládájukat reklámokkal,nyereményakciókkal és "hogyan gazdagodj meg gyorsan"tervekkel,vegyük rá őket,hogy az anyagiakat hajszolják.
 8. Tegyünk káprázatos szépségű modelleket a tévébe és a magazinok cimlapjára,hogy az emberek csak a kűlső megjelenésre öszpontositsanak,igy majd elégedetlenek önmagukkal és házastársukkal.
 9. Gondoskodjunk arról,hogy a férjek és a feleségek túl fáradtak legyenek az intimitásra,igy könnyen elcsábulnak arra,hogy máshol keressenek kielégülést.
 10. Hangsúlyozzuk a Télapót és a Húsvéti nyuszit,hogy eltereljük a figyelmüket az ünnepek valódi jelentésétől.
 11. Vonjuk be őket "jó"ügyekbe,hogy ne maradjon idejük az örökkévaló értéket képviselő dolgokra.
 12. Tegyük őket önelégültekké.Foglaljuk el őket azzal,hogy saját erejükből dolgozzanak,igy sohasem fogják megtudni,milyen öröm az amikor Isten ereje munkálkodik rajtuk keresztűl.
 • Ha ezt a 12 dolgot  következetesen megtesszük,igérem,működni fog!"

Rájöttél már arra mekkora különbség van aközött,hogy elfoglalt vagy,és aközött,hogy sikeres vagy abban amire Isten elhivott?Néha elfoglaltnak lenni azt jelenti:a Sátán igájában lenni!